Kode Etikoa

Prentsa Kontseiluaren Araudia

Cyber ​​​​Media Estaldura Jarraibideak

Iritzi askatasuna, adierazpen askatasuna eta prentsa askatasuna Pancasilak, 1945eko Konstituzioak eta Nazio Batuen Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak babesten dituen giza eskubideak dira. Indonesian ziberkomunikabideen existentzia iritzi askatasunaren, adierazpen askatasunaren eta prentsa askatasunaren parte da.

Ziber hedabideek izaera berezia dute, jarraibideak behar baitituzte bere kudeaketa modu profesionalean egin ahal izateko, bere eginkizunak, eskubideak eta betebeharrak betez, Prentsa eta Kazetaritza Kode Etikoari buruzko 40ko 1999. Legearen arabera. . Hori dela eta, Prentsa Kontseiluak prentsa-erakundeekin, ziber-hedabideen kudeatzaileekin eta herritarrekin batera Ziber-hedabideen Estaldura Jarraibide hauek bildu dituzte:

 1. 1. Eremua
  1. a. Ziber-hedabideak Internet erabiltzen eta kazetaritza-jarduerak egiten dituzten hedabide guztiak dira, eta Prentsa Legearen eta Prentsa-Enpresen Estandarren baldintzak betetzen dituzte Prentsa Kontseiluak.
  2. b. Erabiltzaileek sortutako edukia ziber-komunikabideetako erabiltzaileek sortutako edo argitaratutako eduki guztia da, besteak beste, artikuluak, irudiak, iruzkinak, soinuak, bideoak eta ziber-euskabideei atxikitako hainbat karga-forma, hala nola blogak, foroak, irakurleen iruzkinak edo ikusleak eta beste forma batzuk. .
  3. 2. Albisteak egiaztatzea eta balantzea
  4. a. Printzipioz albiste guztiak egiaztatu behar dira.
  5. b. Beste alderdiei kalte egin diezaiekeen albisteek albiste berdinetan egiaztatzea behar dute, zehaztasun eta oreka printzipioak betetzeko.
  6. c. Aurreko a) idatz-zatian xedatutakoa kanpoan geratzen da, baldin eta:
   1. 1. Albisteak benetan premiazko interes publikoa dauka;
   2. 2. Lehen albiste iturria argi identifikatuta, sinesgarria eta eskumena duen iturria da;
   3. 3. Berretsi behar den albistearen gaia ezezaguna da eta ezin da elkarrizketatu;
   4. 4. Komunikabideek azalpen bat ematen diote irakurleari, albisteak oraindik egiaztapen gehiago behar duela, ahalik eta azkarren bilatzen dena. Azalpenak istorio beraren amaieran sartzen dira, parentesi artean eta letra etzanetan.
  7. d. Albistea (c) idatz-zatiaren arabera kargatu ondoren, hedabideek egiaztapen-ahaleginak jarraitzera behartuta daude, eta egiaztapena lortu ondoren, egiaztapenaren emaitzak eguneratzean sartzen dira egiaztatu gabeko albisteetarako esteka batekin.
  8. 3. Erabiltzaileek sortutako edukia

Ziber-hedabideek Erabiltzaileek Sortutako Edukiari buruzko zehaztapenak eta baldintzak sartu behar dituzte Lege zk. 40ko 1999. Prentsa eta Kazetaritza Kode Etikoari buruzkoak, argi eta garbi kokatuta daudenak.

  1. a. Cyber ​​​​metoek erabiltzaile bakoitzak kide izateko erregistratu eta saioa hasteko prozesu bat egin behar du lehenik erabiltzaileak sortutako edukiaren forma guztiak argitaratu ahal izateko. Saio-hasierari buruzko xedapenak gehiago arautuko dira.
  2. b. Erregistroan, ziber-hedabideek erabiltzaileek idatzizko baimena eman behar dute argitaratutako Erabiltzaileak Sortutako Edukia:
   1. 1. Ez du eduki faltsu, kalumniatsu, sadiko eta lizunik;
   2. 2. Ez du etniarekin, erlijioarekin, arrazarekin eta taldeen arteko (SARA) lotutako aurreiritziak eta gorrotoak dituen edukirik, eta indarkeria-ekintzak bultzatzen ditu;
   3. 3. Ez du eduki diskriminatzailerik generoaren eta hizkuntzaren arteko desberdintasunak direla-eta, eta ez ditu gutxiesten ahulak, pobreak, gaixoak, adimen-urritasunak edo ezindu fisikoak.
  3. c. Ziber hedabideek (c) elementuaren aurkakoa den Erabiltzaileek sortutako edukia editatzeko edo ezabatzeko erabateko eskumena dute.
  4. d. Cyber ​​​​hedabideek (c) idatz-zatian ezarritakoa urratu dutela uste den erabiltzaileek sortutako edukiari buruzko kexa-mekanismo bat eman behar dute. Mekanismoa erabiltzaileek erraz eskura dezaketen leku batean eman behar da.
  5. e. Cyber ​​​​media behartuta dago erabiltzaileak sortutako edukia editatu, ezabatu eta neurri zuzentzaileak hartzera jakinarazi eta (c) puntuan ezarritakoa urratzen duen, proportzionalki ahalik eta lasterren, kexa jaso eta 2 x 24 ordu baino lehen. .
  6. f. (a), (b), (c) eta (f) idatz-zatietako (a), (b), (c) eta (f) puntuetan ezarritakoa bete duten ziber-komunikabideak ez dira (c) puntuan ezarritakoa urratzen duten edukiak kargatzeak eragindako arazoen erantzule izango.
  7. g. Cyber ​​​​medabideak erabiltzaileak sortutako edukiaren arduraduna da (f) puntuan adierazitakoaren ondoren neurri zuzentzaileak hartzen ez baditu.
  8. 4. Akatsak, zuzenketak eta erantzuteko eskubidea
  9. a. Akatsak, zuzenketak eta erantzun-eskubideak Prentsa-Legeari, Kazetaritza Kode Etikoari eta Prentsa Kontseiluak ezarritako Erantzuteko Eskubidearen Gidalerroei dagozkie.
  10. b. Akatsak, zuzenketak eta edo erantzuteko eskubidea zuzentzen, zuzendu edo erantzuteko eskubidea ematen zaion albistearekin lotu behar dira.
  11. c. Errate, zuzenketa eta erantzun-eskubideari buruzko txosten guztietan, derrigorrezkoa da errata, zuzenketa eta/edo erantzun-eskubidea noiz kargatu den adieraztea.
  12. d. Ziber-komunikabideetako albiste jakin bat beste ziber-komunikabide batzuek zabaltzen badute, orduan:
   1. 1. Ziber-hedabideek albiste-egileekiko duten erantzukizuna ziber-hedabideetan edo bere agintaritza teknikoaren menpeko ziber-hedabideetan argitaratutako albisteetara mugatzen da;
   2. 2. Ziberkomunikabide batek egindako albisteen zuzenketak beste ziberkomunikabide batzuek ere egin behar dituzte zuzendutako ziberkomunikabideetako berriak aipatuz;
   3. 3. Ziber-hedabide batetik albisteak zabaltzen dituzten eta ziber-komunikabideen jabeak eta edo albistearen egileak egindakoaren arabera albisteetan zuzenketak egiten ez dituzten hedabideak, zuzentzen ez diren albisteen legezko ondorio guztien erantzule osoa da.
  13. e. Prentsa Legearen arabera, erantzun-eskubidea betetzen ez duten ziber-hedabideek zigor penalak jasan ditzakete, gehienez 500.000.000 Rp-eko isunarekin (bostehun milioi rupia).
  14. 5. Albisteen ezeztapena
  15. a. Argitaratu diren albisteak ezin dira ezeztatu erredaktoretik kanpoko zentsura arrazoiengatik, SARArekin, moralarekin, haurren etorkizunarekin, biktimen esperientzia traumatikoekin edo Prentsa Kontseiluak zehaztutako beste gogoeta berezi batzuetan oinarritutako gaietan izan ezik.
  16. b. Beste ziber-hedabide batzuek ezeztatu diren jatorrizko komunikabideetako albisteen aipamenak errebokatzeari jarraitu behar diote.
  17. c. Albisteak baliogabetzeari deuseztapenaren arrazoiak erantsi eta jendaurrean jakinarazi beharko dira.
  18. 6. Publizitatea
  19. a. Ziber-hedabideek argi eta garbi bereizi behar dituzte albiste-produktuak eta iragarkiak.
  20. b. Iragarkia eta/edo ordainpeko edukia den albiste/artikulu/eduki bakoitzak “iragarkia”, “iragarkia”, “iragarkiak”, “suposatua” edo beste hitz batzuk sartu behar ditu albistea/artikulua/edukia iragarkia dela azaltzeko.
  21. 7. Copyright

Ziber-hedabideek egile-eskubideak errespetatu behar dituzte aplikagarriak diren lege eta araudietan arautzen den moduan.

  1. 8. Jarraibideak sartzea

Ziber-hedabideek argi eta garbi sartu behar dituzte Ziber-hedabideen Estalduraren Gida hauek beren komunikabideetan.

  1. 9. Gatazka

Ziber Hedabideen Estalduraren Gidalerro hauen ezarpenari buruzko gatazkaren azken ebaluazioa Prentsa Kontseiluak ebazten du.

Jakarta, 3ko otsailaren 2012a

(Eskuliburu hau Jakartako Prentsa Kontseiluak eta prentsa komunitateak sinatu zuten, 3ko otsailaren 2012an).

https://dewanpers.or.id/